Пазаруване онлайнWeb Directory

Страниците се вписват съгласно официалното име на биснеса. Не се вписват страници на индивидуални дистрибутори на тип "Multi-Level Marketers". "Пазаруване онлайн" съдържа страници чийто основен фокус е да позволят на потребителя да избере и получи стоки и услуги. Изисквания към страниците: 1.Да има предлагани продукти. 2.Да са обявени цените на стоките или услугите. 3.Да съществува начин за поръчка. Той може да бъде онлайн заявка, телефон, факс, електронна поща или друг способ, чрез който потребителя може да заяви стоки или услуги от дома си. Предлагайте за вписване сайтове, които се отнасят за магазини и нямат форма за поръчка към съответната Регионална категория - по местонахождение на магазина. За заглавие на сайта в тази категория се използва името на юридическото лице, управляващо магазина.

Subcategories 18

Related categories 1

Sites 1

Loading Loading new listings for you to review...

Other languages 76