Economia i empresaWeb Directory

Una empresa és una unitat economicojurídica que duu a terme la síntesi dels elements de la producció, per a l'obtenció de béns o de serveis destinats al canvi.

Subcategories 23

Related categories 1

Sites 0

Loading Loading new listings for you to review...

Do you know a site that clearly belongs in this particular category? Suggest it!

Other languages 85