TesaurusWeb Directory

Els tesaurus són llistats de termes seleccionats sistemàticament per ser usats en el camp de la indexació i l'anàlisi de documents i en la recuperació d'informació. Els tesaurus faciliten la cerca per matèries als catàlegs i informen sobre els termes que cal utilitzar per trobar documents que tracten d'una determinada matèria. També hi entrarien aquí, d'alguna manera els arbres de camp que s'utilitzen sobretot per a obres terminològiques.

Sites 0

Loading Loading new listings for you to review...

Do you know a site that clearly belongs in this particular category? Suggest it!

Other languages 4