Orient MitjàWeb Directory

Llocs en Internet sobre aquesta regió geogràfica.

L'Orient Pròxim (també anomenat Pròxim Orient i Orient Mitjà) és la part de l'Orient que està més a prop d'Europa (Occident). Es contraposa a l'Extrem Orient o Orient Llunyà. El nom d'Orient Mitjà s'utilitza per influència de l'anglès Middle East, que es refereix a una divisió de l'Orient antiquada.

Subcategories 20

Sites 3

Loading Loading new listings for you to review...

Other languages 25