Religió i espiritualitatWeb Directory

Hi ha persones que entenen coses diferents per aquests termes: la Religió sembla més organitzada, mentre que l'Espiritualitat es presenta més aviat com una actitut interna. Com que l'una i l'altra pretenen nodrir la part divina de l'ésser humà, és millor que vagin juntes.

Subcategories 10

Sites 13

Loading Loading new listings for you to review...

Other languages 71