ΚοινωνίαWeb Directory

Η κατηγορία Κοινωνία καλύπτει θέματα που ασχολούνται με την ανθρώπινη αλληλεπίδραση,
την ανθρώπινη σκέψη, τις εικασίες, και τις προσδοκίες των ανθρώπων για τον κόσμο στον οποίο ζουν.
Η κατηγορία αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν άμεσα τους ανθρώπους, όπως Ανθρωποι, Ειδικές Ανάγκες.
Καλύπτει επίσης τις εγγενείς εμπειρίες στην ύπαρξη του ανθρώπου, όπως η σεξουαλικότητα, ο θάνατος, οι επιλογές στον τρόπο ζωής.

Η κατηγορία Κοινωνία καλύπτει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους σε θέματα όπως σχέσεις, ακτιβισμός,
εργασία, στρατός, πολιτική, δίκαιο, κυβέρνηση και οργανισμοί.
Καλύπτει την αντίληψη και κατανόηση των ανθρώπων σχετικά με το σύμπαν στο οποίο ζουν και τη σχέση τους με τον χρόνο.

Πολλά άλλα μεγάλα τμήματα του καταλόγου έχουν κατηγορίες που σχετίζονται με την κοινωνία.
Για παράδειγμα, οι κατηγορίες για τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για την κοινωνία, κυρίως λόγω της συνεισφοράς τους στην επιστήμη,
τις τέχνες, τον αθλητισμό, που βρίσκονται στις κατηγορίες Επιστήμη, Τέχνες, Αθλητικά.
Κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια είναι στο Σπίτι
Ειδήσεις για την κοινωνία είναι σε Νέα.

Subcategories 18

Related categories 2

Sites 0

Loading Loading new listings for you to review...

Do you know a site that clearly belongs in this particular category? Suggest it!

Other languages 88