Πηγές Πληροφοριών και ΕκπαίδευσηWeb Directory

Αυτή είναι μια κατηγορία για ιστοσελίδες αφιερωμένες στη μελέτη πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές - τη διδασκαλία τους (Εκπαίδευση), τη χρησιμοποίησή τους (Διαχείριση Γνώσης), την αποθήκευση τους (Βιβλιοθήκες) - ή για ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες για ποικίλα και αρκετά περιεκτικά θέματα που δεν θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις άλλες κορυφαίες κατηγορίες του Open Directory (Λεξικά, Κατάλογοι, και Εγκυκλοπαίδειες).

Subcategories 4

Related categories 1

Sites 4

Loading Loading new listings for you to review...

Other languages 82