ReligioznawstwoWeb Directory

Zespół nauk o religii, których podejście - w odróżnieniu do teologii - charakteryzuje się antropologicznym, empirycznym, a więc porównawczym stosunkiem do przedmiotu badań (Wikipedia).

Related categories 1

Sites 4

Loading Loading new listings for you to review...

Other languages 8