SystemWeb Directory

En samling hårdvara och operativsystem designade för att fungera ihop. Ofta kallad "plattform". Några exempel på vanliga datorsystem är Intel PC, Macintosh, NeXT, Sun workstation, IBM AS/300 och HP 9000.

Subcategories 6

Sites 0

Loading Loading new listings for you to review...

Do you know a site that clearly belongs in this particular category? Suggest it!

Other languages 17