KaynaklarWeb Directory

Kaynaklar kategorisi; bilginin öğrenilmesi (eğitim), kullanılması (bilgi yönetimi), saklanması (kütüphaneler, müzeler) ile ilgili siteleri veya Açık Dizin'in diğer kategorilerinde sınıflandırılamayacak kadar çeşitli konuları içeren siteleri (sözlükler, ansiklopediler) içerir.

Subcategories 22

Sites 0

Loading Loading new listings for you to review...

Do you know a site that clearly belongs in this particular category? Suggest it!

Other languages 82