บริการธุรกิจWeb Directory

บริษัทที่ให้บริการธุรกิจแก่บริษัทอื่น (B2B) บริการธุรกิจแบ่งออกเป็นสองลักษณะ บริการโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ: กิจกรรมที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ให้คำปรึกษากฎหมาย ให้บริการด้านบัญชี สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลวิจัย การสื่อสารในองค์กร ล่าม ฯลฯ เป็นต้น บริการด้านธุรการ: กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานประจำวันของบริษัท

Subcategories 3

Sites 10

Loading Loading new listings for you to review...

Other languages 29